Informacja dotycząca wykupu obiadów
Dodane przez zb_dyrka dnia Wrzesień 04 2017 14:11:18
Informacja dotycząca wykupu obiadów
na miesiąc  WRZESIEŃ 2017.


Koszt abonamentu obiadowego dla ucznia wynosi - 57,00zł

Koszt abonamentu obiadowego dla nauczyciela wynosi - 133,00 zł

OPŁATY  ZA ABONAMENT OBIADOWY NALEŻY DOKONYWAĆ
TYLKO W FORMIE PRZELEWU NA WSKAZANE PONIŻEJ KONTO BANKOWE:
35 1020 3206 0000 8202 0091 2220

Opłaty można wnosić wyłącznie w pierwszych czterech dniach roboczych danego miesiąca w nieprzekraczalnym terminie: od 01.09.2017r. do 06.09.2017r.

  1. Opłaty dokonywane w ostatnich dniach miesiąca poprzedzającego okres żywieniowy będą zwracane na konto wpłacającego.
  2. Nie można dokonywać wpłat według własnych wyliczeń.
  3. Cena abonamentu będzie podawana do wiadomości w pierwszych dniach danego miesiąca.
  4. Wysokość wpłaty za obiady powinna być zgodna z kwotą podaną w ogłoszeniu.

Dyspozycja przelewu bankowego powinna zawierać następujące dane:

Karty obiadowe będą wydawane u intendenta szkoły na podstawie dowodów bankowych (nie dotyczy wpłat w formie elektronicznej)
w dniach od 01.09.2017r. do 06.09.2017r. w godzinach od 8.00 do 14.00

W przypadku nieobecności ucznia w szkole jest możliwość odebrania obiadu na wynos, za okazaniem karty obiadowej.


W PRZYPADKU BRAKU KARTY OBIADOWEJ NIE BĘDĄ WYDAWANE OBIADY

Treść rozszerzona
Informacja dotycząca wykupu obiadów
na miesiąc  WRZESIEŃ 2017.


Koszt abonamentu obiadowego dla ucznia wynosi - 57,00zł

Koszt abonamentu obiadowego dla nauczyciela wynosi - 133,00 zł

OPŁATY  ZA ABONAMENT OBIADOWY NALEŻY DOKONYWAĆ
TYLKO W FORMIE PRZELEWU NA WSKAZANE PONIŻEJ KONTO BANKOWE:
35 1020 3206 0000 8202 0091 2220

Opłaty można wnosić wyłącznie w pierwszych czterech dniach roboczych danego miesiąca w nieprzekraczalnym terminie: od 01.09.2017r. do 06.09.2017r.

  1. Opłaty dokonywane w ostatnich dniach miesiąca poprzedzającego okres żywieniowy będą zwracane na konto wpłacającego.
  2. Nie można dokonywać wpłat według własnych wyliczeń.
  3. Cena abonamentu będzie podawana do wiadomości w pierwszych dniach danego miesiąca.
  4. Wysokość wpłaty za obiady powinna być zgodna z kwotą podaną w ogłoszeniu.

Dyspozycja przelewu bankowego powinna zawierać następujące dane:

Karty obiadowe będą wydawane u intendenta szkoły na podstawie dowodów bankowych (nie dotyczy wpłat w formie elektronicznej)
w dniach od 01.09.2017r. do 06.09.2017r. w godzinach od 8.00 do 14.00

W przypadku nieobecności ucznia w szkole jest możliwość odebrania obiadu na wynos, za okazaniem karty obiadowej.


W PRZYPADKU BRAKU KARTY OBIADOWEJ NIE BĘDĄ WYDAWANE OBIADY
Informacja dotycząca opłat za przedszkole
na miesiąc  WRZESIEŃ 2017.


Stawka dzienna pełnego wyżywienia  dla ucznia  wynosi - 5,00 zł 

Koszt całego abonamentu wyliczony zostanie na podstawie listy obecności ucznia.
WPŁATY NALEŻY DOKONYWAĆ w nieprzekraczalnym  terminie w dniach od 01.10.2017r. do 10.10.2017r.
na konto szkoły:
35 1020 3206 0000 8202 0091 2220

wyliczone indywidualne należności do wpłat będą wydawane u wychowawców klas zerowych od 01.10.2017r.

UWAGA !!!

W RAZIE BRAKU WPŁATY W WYZNACZONYM TERMINIE BĘDĄ NALICZANE ODSETKI KARNE
PROSZĘ O PRZESTRZEGANIE TERMINOWYCH WPŁAT